Σόλες Τρακτερωτές

Σόλες Τρακτερωτές
Περιγραφή

Νούμερο 2.4 Μαύρο. Καφέ 2.8mm"