Βαζάκι με σφουγγάρι PALC 50ml

Βαζάκι με σφουγγάρι PALC 50ml
Περιγραφή σε διάφορα χρώματα