Σφουγγάρι γυαλίσματος PALC-MAGIC

Σφουγγάρι γυαλίσματος PALC-MAGIC
Περιγραφή

σε ουδέτερο χρώμα