Καρό Δερματοκίνηση

Καρό Δερματοκίνηση
Περιγραφή

Μαύρο. Καφέ. Μπεζ. Λευκό 30Χ25 5.5mm"