Λάστιχο με Δέρμα Eurotan GT

Λάστιχο με Δέρμα Eurotan GT
Περιγραφή

Μαύρο 50Χ25 5.5mm