Δέρματα αδιάβροχα σεβρά & φόδρες

Δέρματα αδιάβροχα σεβρά & φόδρες
Περιγραφή σε διάφορα χρώματα"