Σολοδέρματα Πορτογαλίας

Σολοδέρματα Πορτογαλίας
Περιγραφή

Γυναικείο (3.5mm)
Ανδρικό (4.5 – 5.5mm)